YALAN

Sözcü Gazetesi'nin "78 Milyon, Kılık Kıyafetinden Mezhebine Kadar Fişlenecek, Bilgisi Saraya Teslim Edilecek” Yalanı

Sözcü Gazetesi'nin "78 Milyon, Kılık Kıyafetinden Mezhebine Kadar Fişlenecek, Bilgisi Saraya Teslim Edilecek” Yalanı

Sözcü Gazetesi, bugün sadece basılı yayınında “78 milyon, kılık kıyafetinden mezhebine kadar fişlenecek bilgisi saraya teslim edilecek” başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, “Kişisel Verilen Korunması Kanun Tasarısı” ele alınmakta ve Adalet Komisyonu’nda yer alan CHP’li üyelerin muhalefet şerhi sunulmaktadır. Muhalefet şerhinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun üyelerinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun atayacak olması eleştirilmiş ve bu durumun kurulun siyasi iradeden özerk, bağımsız yapısına gölge düşüreceği vurgulanmıştır. Aynı zamanda bireyin rızası dışında kişisel verilerinin kayıt altına alınmasına olanak tanınması da kaygı verici olarak değerlendirilmiştir.

İlgili kanun tasarısında, kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızası şart koşulmaktadır. Ancak kanunda öngörülen istisnai hallerde bu şart aranmamaktadır. Yine tasarıda, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin ise yasak olduğu, ancak kanunda öngörülen istisnai hallerde işlenebileceği belirtilmiştir.

Ancak bu duruma rağmen, Sözcü Gazetesi haber başlığında kanunda istisnai tutulan durumu genel bir hükümmüş gibi sunmaktadır. Aynı zamanda kişisel verilerin bilgisinin Saray’a teslim edileceğini iddia etmiştir. Haberin içeriğinde başlıktaki bu iddiayı temellendirebilecek hiçbir bilgi yoktur. Kanun tasarısında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun üyelerinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun atamasına tâbi olduğu belirtilmiştir. Ancak kuruldaki memurların atanma durumu ile Saray’a bilgi taşıyacağı iddiası arasında hiçbir ilişki yoktur. Bu yüzden 78 Milyon vatandaşın fişlenip Saray’a bilgi taşıyacağı iddiası gerçek dışıdır.

Son Yalanlar

HAKKIMIZDA

Günün Yalanları logo

Günün Yalanları, yazılı ve görsel medyada yapılan haberleri, politikacıların dile getirdiği iddiaları ve sosyal medyada dolaşan şüpheli bilgilerin doğruluğunu araştırıyor.

KARDEŞ PROJE

Fact-Checking Turkey logo

Fact-Checking Turkey dış basında Türkiye hakkında çıkan haberlerin doğruluğunu yanlışlığını araştırmaktadır. İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapmaktadır.

 

Boğaziçi Küresel logo

Günün Yalanları bir Boğaziçi Küresel projesidir