YALAN

Anayasa’ya “kadın erkek eşitliği” ilkesi eklendi.

Anayasa’ya “kadın erkek eşitliği” ilkesi eklendi.

Anayasa’nın “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” diyen 10. Maddesi’ne, 2004 yılında yapılan değişiklikle kadın ve erkeğin kanun önünde eşitliğini vurgulayan bir ibare eklendi. Böylece kadın-erkek eşitliği anayasal güvence altına alınmış oldu. Ayrıca, yürürlüğe giren İş Kanunu’nda kadın-erkek eşitliğini gözeten ve işveren-işçi ilişkisinde -cinsiyet dâhil- hiçbir nedenle ayrım yapılamayacağına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Son Yalanlar

HAKKIMIZDA

Günün Yalanları logo

Günün Yalanları, yazılı ve görsel medyada yapılan haberleri, politikacıların dile getirdiği iddiaları ve sosyal medyada dolaşan şüpheli bilgilerin doğruluğunu araştırıyor.

KARDEŞ PROJE

Fact-Checking Turkey logo

Fact-Checking Turkey dış basında Türkiye hakkında çıkan haberlerin doğruluğunu yanlışlığını araştırmaktadır. İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapmaktadır.

 

Boğaziçi Küresel logo

Günün Yalanları bir Boğaziçi Küresel projesidir