Samanyolu Haber'in “Hükümet İstediği Herkesin Malvarlığına El Koyabilecek” Çarpıtması

paylaş:

Samanyolu Haber isimli haber sitesinde bugün 6704 sayılı Torba Kanunu tasarısı hakkında bir haber yayınladı. Haberde hükümetin teşebbüs hürriyetine yönelik keyfi ve hukuksuz müdahaleleri torba yasa ile daha da belirgin hale getirdiği belirtilerek, istediği herkesin malvarlığına el koyabileceği ileri sürüldü. Dahası bahsedilen Torba Kanun’da yer alan kayyım tayini maddesi ile şirketlerin daha kolay gasp edilmesinin yolunun açıldığı iddia edildi.

Ancak söz konusu Torba Kanun’da yer alan maddeler incelendiğinde, Samanyolu Tv’nin söz konusu maddeleri çarpıtarak aktardığı görülmektedir. Hükümetin istediği herkesin malvarlığına el koyabileceği şeklinde sunulan değişiklik, aslında terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesine eklenen fıkraların uygulanmasını içermektedir. Bunlar da şirket yönetimi için kayyım tayini; iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması; gizli soruşturmacı görevlendirilmesi; teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin hükümlerdir. Bu hükümler ile terörizme finansman sağlayan şirketlerin tespit edilmesi ve terörizmi finanse eden faaliyetlerinin durdurulması amaçlanmıştır.

Buna göre törerizmle mücadele kapsamında teröre finansman sağlayan şirketlerin engellenmesini içeren hükümlerin, hükümetin istediği herkesin malvarlığına el koyabileceği şeklinde haber yapılması açıkça bir çarpıtmadır. 

Tarih: 
Çarşamba, 27 Nisan, 2016
Kuruluş: 
Doğru Haber Görseli: 

Günün Editörü #1