Cumhuriyet'in "Skandal Soru, Skandal Cevap" Çarpıtması

paylaş:

Cumhuriyet Gazetesi’nde bugün “Diyanet’ten skandal soru, skandal cevap” başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bir vatandaşın “Alevi olan kişi ile evlenmek caiz midir?” sorusu üzerine, Diyanet’in verdiği yanıtlar yer aldı. Diyanet’in internet sitesinde, “Kendileriyle evlenilmesi caiz olmayan kişiler ayet ve hadislerde belirtilmiş olup bunların dışında kalanlarla evlenmenin helal olduğu açıkça ifade edilmiştir” denirken şu açıklamaya da yer verildi:

“Dinin kesin hükümlerinden birini veya bir kısmını inkar eden, söz ve davranışlarıyla dinin sınırları dışında bulunduklarını ilan ve ızhar eden kimseler ise Müslüman sayılmazlar. Günümüzde Sünni veya Alevi kökenli olup da bu iki geleneğin uzağında hatta alakasız nitelikte olan mesela ateist olan insanlar da vardır. Bir Müslümanın böyle kişilerle evlenmesi caiz değildir. Ancak iman esaslarına inanan, İslam’ın şartlarını kabul eden, -bir kısmını uygulamasa bile- bunları reddetmeyen kişiler ise Müslümandır. Böyle kişilerle hangi mezhepten olurlarsa olsunlar evlilik yapmak caizdir.”

Dini hükümler çerçevesinde soruyu yanıtlayan Diyanet, birisiyle evlenmenin caiz olup olmamasının Müslüman inanç kriterlerine göre, kişinin etnik, siyasi, kültürel, mezhep, meşrep, tarikat aidiyetiyle ilgisi olmadığını, kişinin, ibadetlerini yerine getirsin veya getirmesin, müslüman olmasına, inançlı olmasına bağlı olduğunu belirtmiştir. Cumhuriyet’in de haberinde yer verdiği bu açıklamalarda, “skandal” diye nitelenebilecek bir içerik bulunamadığından gazetenin söz konusu haberi açık bir çarpıtmadır.

Tarih: 
Pazartesi, 4 Ocak, 2016

Günün Editörü #8